Andoria-Mot Sp. z o.o.

Kontakt

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "ANDORIA" S.A. w likwidacji
34-120 Andrychów, ul. Krakowska 140,
tel. (033) 876 24 44, fax: (033) 876 23 00,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NR KRS: 0000065325,
NIP: 551-000-71-33
Kapitał zakładowy: 14.652.175,92 zł.

andoria@andoria.com.pl